Home / Biz Kimiz ?

Biz Kimiz ?

biz-kimiz-hakkimizda                  Karate gerçekte büyük insanlık tarihi kadar  eski  ve  devasa  bir kültürün adıdır. Uzakdoğu’nun  mistik dünyası, krallıkları, samurailik kurumu,  feodal beylikleri  gibi sosyopolitik koşulları  içerisinde yüzyıllar boyu sistematize olarak  gelişen bu disiplinel yapı 1867 yılında samurailik kurumunun fes edilmesiyle  birlikte yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.  Böylesi derin  kökleri olan  bu kültürel birikimin kaybolmasına  razı  olmayan o  devrin ekol liderleri, sistemi  savaşçı içeriğinden arındırarak bir kişisel gelişim yolu biçimiyle yeniden yorumlamış, yeni bir algı ve  eğitim programıyla  bu kültürün, bu disiplinin günümüze  ulaşmasına  fırsat yaratmışlardır. 1955 sonrası  sistematize olduğu Japonya  sınırlarını aşarak  batıya açılan bu kültür 1957 yılında bir kez daha yorumlanıp  sahaya sürülmüş ve  Japonya-Tokyo’da  ilk kurallı karate şampiyonası yapılmıştır. Bu açılım çok geçmeden   1966 Fransa-Paris  ilk Avrupa Karate Şampiyonası’nın ve 1970 Japonya-Tokyo  ilk Dünya Şampiyonası’nın  alt yapısını oluşturmuş  böylelikle dünya insanlarının büyük ilgisini gören  ve Olimpik  Spor branşı olma yönünde  örgütlenen  ‘’ Spor Karate’’  gerçekliğine ulaşılmıştır. Geride kalan 60 yıl içerisinde 5 kıtanın tamamında örgütlü kurallı bir spor hareketi olarak organize olan Karate sporunun bugün 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda “Olimpik  Branşlar”  arasında yer almasına kesin gözüyle bakılmaktadır.

2020 Olimpiyatlarına Doğru

                Karate sporunun “Olimpiyat Vizesi” alması  hiç kuşkusuz  WKF  üye ülke federasyonlarını  bir çok şeyi yeniden değerlendirmeye kurumsal yapılarını yeniden düzenlemeye  zorlayacaktır.  Çünkü günümüzde olimpiyat ölçekli sportif başarı ülkelerin tanıtımı ve saygınlığında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için sporda başarılı ülkelerde antrenör  eğitiminden  antrenör seçimine, üniversitelerle   iş birliğinden  federasyonlara sağlanan  bütçelere ve o bütçelerin verimli kullanımına   kadar pek çok hususta olimpik branşlara yönelik  ölçme ve değerlendirme  kriterleri  farklılaşır.

Sadece  ‘’KARATE’’ yi Bilen Aslında ‘’KARATE’’yi de Bilmiyordur

     Sonuç; özellikle olimpik branşlarda başarı  elde etme o spor dalının spor biliminin multidisipliner  örgüsünden yararlanılabilinmesiyle orantılıdır. Bu  disiplinel  örgüde  Anatomi, Kardiyoloji, Egzersiz Fizyolojisi,  Kineziyoloji,  Ergonomi ,  Biyomekanik,  Ortopedi,  Sosyoloji, Matematik,   Felsefe,  Psikoloji,  Pedagoji,  Biyokimya,  Davranış Bilimleri gibi her biri ayrı uzmanlık alanı  olan  dallardan  oluşur.  Dünya Karatesi’nin 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlandığı şu süreçte  biz de  bir çok uzmanlık alanını içersinde barındıran  bu multidisipliner  alanda  yayınlanmış  makale, tez,  slayt, kısa film yani ulaşabildiğimiz ne varsa elde ettiğimiz tüm bilgileri Türk Karatesiyle paylaşmak,  Türk Karate Toplumu üzerinde farkındalık yaratacak, TKF çalışmalarına destek oluşturacak bir  yayın oluşturmak konusunda taşın altına elini koymuş   hiç bir tecimsel kaygısı olmayan  bir ekibiz. Küçük ölçekli  seminerler,  DVD  ve süreli dergi hazırlıklarımızla Olimpiyat Yolunda Türk Karatesi’ne destek oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızın 7. Dan ve üstü tez hazırlıkları yürütenlere,  5.kademe antrenörlüğü  tez araştırması yapanlara  ve de BESYO’da okuyup karate alanında tez çalışması yapmayı planlayanlara yardımcı kaynaklar barındıracağını umuyoruz. Karate-Kritik  köşemizde yer alacak  yapıcı, geliştirici  seviyeli  eleştiriler ile Türk Karatesi’ne ayna  görevi  yerine getirilirken hiç bir zaman  güncele hapsolmuş dedikodu sermayeli  paparaziliklere ödünümüz  olmayacağını özellikle belirtmek istiyoruz. Röportaj sayfalarımızın bütün bu çabalarımıza  ayrı bir renk katacağını umuyoruz.   Geçmişle günümüz arasında köprüler oluşturmak,  yabancı ülke antrenörleriyle yapacağımız söyleşilerde onların kamp süreçlerini,  uluslararası yarışma hazırlıklarını anlamak ve onların  özelde karate genelde spor kültürlerini  tanımak gibi  önemli konuları anlaşılır kılmaya çalışacağız. Son olarak  aidiyet hissini Türk Karatesi’nden yana kullanacak  nerede kim varsa  tez, akademik makale,  slayt,  kısa film gibi  dökümanlarla  bu platforma  güç vermelerini   bekliyoruz.  

Her şey; Daha Güçlü,  Daha Sağlıklı  Türk Gençliği  ve  Türk Karate’si  için.

 

                                                                                        Olympickarate2020.com

                                                                                                 Hasan OKUŞHamblem